​din företagsmäklare i Skåne

VD-stödet & IIB

VD-stödet (www.vdstodet.se) är en organisation med ca 40 medlemmar som stöttar ägarledda företag och dess ledare. Allan Mårtensson är partner i VD-stödet sedan 2005 och har således mångårig erfarenhet på området.

Han är också Accredited Associate till IIB (Institute for Independent Business – www.iib.ws). En förutsättning för att få bli ackrediterad är att man varit chef i minst 20 år och dessutom varit företagare. IIB grundades 1984 i England och har nu vuxit till att omfatta ca 3500 kollegor i 28 länder.

Ideellt

En del av verksamheten är ideell. Vi erbjuder ett första möte som är förutsättningslöst, kostnadsfritt och under sekretessavtal. Företagsledaren får berätta om verksamheten, vi ger feedback och ställer frågor kring detta och flikar in lite av våra tankar och idéer. De flesta är nöjda med utfallet ur detta första möte och har dragit god nytta av feedbacken.

Kommersiellt​

Vill man gå vidare i ett fördjupat samarbete så får vi ta betalt för våra tjänster, men till humana nivåer. Detta gäller speciellt om man vill ha en ASP (Affärsstödsprogram) som mot ett årsavtal gör det ännu fördelaktigare.

Vill du ha ett första kostnadsfritt möte så kontakta Allan Mårtensson på 0413-141 55 eller allan.martensson@vdstodet.se. Du riskerar bara din tid och kan få mångfalt igen

Kontakta mig för ett

förutsättningslöst möte!​​

​AM Företagsförmedling AB | Badhusgatan 32 - 261 30 LANDSKRONA | Tel: 0705-46 94 94
​Mail: allan.martensson@vdstodet.se | Orgnr: 556680-4562