​din företagsmäklare i Skåne

Företag till salu

Är du intresserad av någon av nedanstående företag eller kanske själv vill sälja ditt företag? Vi säljer företag i Skåne.

Kontakta Allan Mårtensson, mobil 0705-46 94 94 , e-mail: allan.martensson@vdstodet.se​​.​

​​

Storköksutrustning

Bolaget arbetar med försäljning och service av utrustning för storkök. Det är ugnar, kylar, disk, kaffemaskiner, beredning m.m. Man har sin bas i en större ort i södra Sverige.

De senaste fem åren har man ökat omsättningen med ca 50 % och fått en god lönsamhet. Bolaget har ca 10 anställda och omsätter ca 15 mkr.

Kunderna är till större delen restauranger och pizzerior. Omsättningen gick endast ner med ca 10 % under 2020 pga. denna kundgrupps svårigheter under pandemin. Det finns även kunder inom kommun, privata skolor och livsmedelsbutiker.

Leverantörerna finns till större delen utomlands för att uppnå bästa möjliga pris. Även handel med begagnad utrustning är betydande.

Solskyddsbolag

Bolaget arbetar med att sälja och montera solskydd både inom- och utomhus. Det är markiser, persienner, rullgardiner, lamell- och plisségardiner. Kunderna är i huvudsak privatpersoner, men det säljs även till företag.

Bolaget är väletablerat och känt, omsätter under 5 mkr och finns i Skåne.

Köparen kan vara en annan solskyddsfirma som vill växa geografiskt, en lokal solskyddsfirma som vill ta marknadsandelar och få synergier, en entreprenör som vill komplettera sin verksamhet eller helt enkelt någon som vill bli egen företagare och köpa ett företag i stället för att bygga upp ett från noll.  

Rörböjning

Maskiner, verktyg, metoder och processer för den s.k. ”Magnusson-böjen” är till salu. Detta är en metod för att böja rör utan att godset tunnas ut på mitten och har tidigare utförts av och varit känt som ”Magnussons i Genarp”.

Materialet som böjs är rostfritt eller syrafast. Den stora fördelen för denna produkt är just att materialet inte tunnas ut i själva böjen.

Slutanvändarna finns främst inom livsmedels-, vattenrenings- och processindustrin. Kunder är distributörer, industriservicebolag och andra som har behov av högkvalitativa rörböjar.

Maskinparken består av 20 st maskiner för olika storlekar och ändamål. Även koner kan tillverkas med dessa. Maskinerna måste flyttas till en köpares lokaler, 3-400 kvm behövs.

Tillverkningsprocessen har nyligen dokumenterats av en erfaren person. Kundregister ingår också i köpet.

Köparen kan vara ett bolag som redan är verksamt i denna eller närliggande bransch och vill komplettera sin verksamhet. Eller så är det någon med erforderlig kunskap som vill stå på egna ben och bli egen företagare.​

Blomstergrossist

Bolaget importerar blommor av olika slag från Holland, Tyskland och Danmark.​

Dessa säljs sedan till olika kunder typ blomsterbutiker, trädgårdshandlare, livsmedelsaffärer och hotell/restaurang.​

Ingen lagerhållning, allt säljs på kundorder. Ca 500 kunder finns i registret, en mindre del av dessa är aktiva. Mer finns att göra med en aktivare försäljning. Bolaget har funnit i 25 år och är välkänt bland kundgruppen.​

Beställningar görs via bolagets B-2-B Webshop och per e-mail.​

Bolaget finns i Skåne och omsätter knappt 5 mkr. Ägaren är den ende anställde. 

Rivning, sanering, håltagning

Bolaget arbetar med rivning, sanering och håltagning, med därtill hörande arbetsuppgifter, inte minst asbestsanering.

Man omsätter ca 15 mkr och är i tillväxt. Bolaget finns i Skåne. 

Kunderna är byggbolag, både större och mindre. Ramavtal finns med flera större. Bolaget är med i Byggföretagen. Man har certifieringar för alla sina arbetsområden, inte minst asbestsanering.

Ägarna ser att det finns goda möjligheter för ytterligare tillväxt, men att de inte själva mäktar med det i egen regi.

​Mark- och anläggningsarbete

​Bolaget sysslar främst med att bygga husgrunder, renovera innergårdar, dränera bostadshus och villor, utföra plattläggningar, lägga ner rör och fiber.

Man omsätter drygt 10 mkr med vinst. Bolaget finns i SV Skåne.

Kunderna är byggbolag, både större och mindre. Orderboken är välfylld, man har ingen brist på jobb.

För ett bolag i samma bransch så finns det bra synergimöjligheter. 

​Kemisk design och utveckling av finkemikalier

Bolaget löser kemiska problem åt forskning och industri. Man utvecklar processer och optimerar kundernas produkt.

Kunderna finns i huvudsak i Norden, men ibland utför man även uppdrag åt kunder i Tyskland och England. Branscherna kan variera, bara kemi finns med.

Förutom i Sverige så finns man även med kemister/forskare i Baltikum.

Ägaren har kommit upp i mogen ålder och börjat fundera på att varva ner, men kan tänka sig att arbeta vidare ytterligare ett tag för en smidig övergång.

Bolaget omsätter ca 5 mkr med en god vinst.

Köksinredning

Bolaget arbetar med att utveckla och sälja inredningar i kök såsom köksluckor, lådor, stommar men även hela kök. Tillverkningen är outsourcad.​

Kunderna är till större delen fastighetsbolag och fastighetsförvaltare. Man är också på väg in på konsumentmarknaden med ett nytt koncept som man utvecklat i samarbete med en stor kund.​

Ägaren känner att det finns stor potential i bolaget, som bättre kan utnyttjas av en ny ägare.​

Bolaget ligger i södra Sverige och omsätter 5-10 mkr med god lönsamhet.

​Mekanisk verkstad inom smide

​Bolaget är ett smidesföretag som tillverkar alla typer av stålkonstruktioner, allt från enkla stommar i stål till kreativa lösningar i aluminium. Man arbetar i stål, betong och plåt.​

Kunderna finns nästan uteslutande inom byggindustrin. Bolaget har fina och välkända kunder, som med lite säljkraft kan bli ännu fler. Marknaden är stor och man är konkurrenskraftiga, så det finns goda expansionsmöjligheter.​

Bolaget finns i Skåne och har drygt 20 medarbetare, många med lång erfarenhet av branschen. Kvalitetscertifieringar finns. Omsättning drygt 30 mkr. 

Mekanisk verkstad - hydraulik o lego

​Bolaget har tre ben att stå på: Legotillverkning, tillverkning av hydraulcylindrar och expanderaxlar, samt service inom hydraulik.

​Maskinparken är en bra blandning av svarvar, pressar, svetsar och sågar.

​Bolaget har en bra kundstock, men det finns mer att göra för den som vill vara mer aktiv. Man äger sin fastighet.

​Omsättning knappt 5 mkr, antal anställda 5 st. Bolaget ligger i gränstrakterna Skåne/Halland/ Småland.

Kontakta mig för ett

förutsättningslöst möte!​​

​AM Företagsförmedling AB | Badhusgatan 32 - 261 30 LANDSKRONA | Tel: 0705-46 94 94
​Mail: allan.martensson@vdstodet.se | Orgnr: 556680-4562