​din företagsmäklare i Skåne

Företag till salu i Skåne

Är du intresserad av någon av nedanstående företag eller kanske själv vill sälja ditt företag? Vi säljer företag i Skåne.

Kontakta Allan Mårtensson, mobil 0705-46 94 94 , e-mail: allan.martensson@vdstodet.se​​.​

Rostfri mekanisk industri

Bolaget arbetar som leverantör åt den skånska livsmedels- och processindustrin.​ Arbete som utförs är laserskärning, kantbockning, svetsning, montering m.m.​

Produkterna är processutrustningar, transportörer, behållare, jordbruksutrustning, m.m. ​Bolaget är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 3834 (för svetsning) sedan många år.​

Det är ett gammalt välkänt familjeföretag, etablerat för över 50 år sedan.​

Bolaget ligger bra placerat i Skåne med en omsättning på över 15 mkr.

E-handel B-2-B inom skönhetsbranschen

​Bolaget säljer utrustning och förbrukningsmaterial till företag inom skönhetsbranschen.

Man har en e-handelssida där orderna kommer in från kunderna. 

Bolaget har kontor och lager, men är flyttbart.

Omsättning knappt 4 mkr, med 2,5 anställda. 

Entreprenadföretag

​Bolaget arbetar över hela Skåne, dock företrädesvis i Malmö/Lund/Helsingborg.

Detta är ett snabbväxande bolag inom infrastrukturprojekt, med främst nergrävning av fiber och elkabel.

Man omsatte drygt 20 mkr 2017/18, mot 5 mkr året innan. 2018/19 pekar mot 60-80 mkr. Bolaget har sitt huvudkontor i södra Sverige.

Fiber har varit den största verksamheten hittills och kommer att så förbli några år framöver. Men nergrävning av elkabel har ökat det senaste året och även grävning vid vindkraftverk har kommit att börja växa. Utöver dessa tre områden finns det annat man skulle kunna gå in på, men tiden räcker inte till.

Ägaren känner nu att någon annan behöver ta vid för att hålla styr på tillväxten och få den att fortsätta, då det finns stora möjligheter för bolaget.

Mindre VVS-bolag

​Bolaget arbetar över hela Skåne, dock företrädesvis i Malmö/Lund/Helsingborg.

Inriktningen är främst installation och omändringar inom VVS-området. Man är självfallet auktoriserade enigt branschnormen ”Säker Vatten”.

Kunderna består till 95 % av byggare, vid framförallt nybyggnation, men även vid tillbyggnader och renoveringar. Ingen kund är dominant.

Bolaget omsätter ca 5 mkr med god lönsamhet och har tre anställda.

Vi tror att köparen kan vara är ett annat VVS-företag som vill växa, en företagsam VVS:are som vill bli egen företagare eller ett företag i en närliggande bransch som vill ha VVS för att ha ett bredare utbud mot kunderna.

Markiser & Persienner

​Bolaget arbetar med att sälja och montera solskydd både inom- och utomhus. Det är i huvudsak markiser, persienner, lamell- och plisségardiner.

Kunderna är till hälften privatpersoner i egna hem, i övrigt kommuner, skolor, företag och fastighetsägare.

Bolaget har funnits drygt 10 år, är väletablerade och kända. Företaget omsätter drygt 5 mkr och finns i SV Skåne.

Köparen kan vara en annan solskyddsfirma som vill växa geografiskt, en lokal solskyddsfirma som vill ta marknadsandelar och få synergier, en entreprenör som vill komplettera sin verksamhet eller helt enkelt någon som vill bli egen företagare och köpa ett företag istället för att bygga upp ett från noll.  

Badrums- och VVS-butik

​Bolaget finns i en större ort i SV Skåne, har funnits i drygt 30 år och har en stabil ekonomi. Omsätter ca 4 mkr.

Inriktningen är till större delen mot privatpersoner och då genom att göra badrum och utföra VVS-service. Även fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar är kunder.

Butiken fungerar, förutom att där säljs badrums- och VVS-tillbehör, även som indragare för att få utföra badrum och VVS-service. Det finns goda möjligheter att utveckla företaget vidare.

Vi tror att köparen kan vara ett annat VVS-företag som vill expandera genom att växa geografiskt, en nystartad VVS-firma som vill ha en språngbräda mot marknaden, en som är anställd inom VVS idag och vill starta eget och som då får en flygande start eller en kakelbutik som vill bredda sig. 

Redovisningsbyrå

​Bolaget har ett brett utbud av ekonomiska tjänster såsom redovisning, lönehantering, årsbokslut, deklarationer, rådgivning m.m.​

Kunderna är små och medelstora företag, de fem största står för ca 1/3 av omsättningen.​

Bolaget har tre anställda, samtliga med lång erfarenhet av i branschen.​

Redovisningsbyrån finns i SV Skåne och omsätter ca 3 mkr med lönsamhet. 

Bilverkstad

​Verkstaden utför service, underhåll och reparation av främst personbilar, men även av transportbilar och släp.​

Fastigheten ingår i köpet. Den är modern och byggd 2010 med en tomt på drygt 6 000 kvm. Verkstaden är på drygt 200 kvm har 4 arbetsplatser och 5 st portar, höjd 3,50-4,50 meter. Bolaget är etablerat sedan ca 50 år tillbaks och således välkänt.​

Bolaget omsätter ca 2 mkr och ligger i norra Skåne. En ny ägare har goda möjligheter att expandera rörelsen. Säljes pga generationsskifte.​

2 st HVB hem centralt i stad

​Bolaget bedriver verksamhet med i huvudsak HVB-vård, men har även stödboende och familjehem. Samtliga verksamheter har IVO-tillstånd och bolaget har ramavtal med ett större antal kommuner genom SKL Kommentus.

Verksamheten bedrivs i två fastigheter som ligger intill varandra, centralt i stad i Skåne. Totalt finns 14 rum/platser för HVB och stödboende.

Bolaget har arbetat med detta i snart 10 år och har gott rykte på marknaden. Inriktningen har på senare år gått mot lite svårare placeringar.

Personalen uppgår till ca 10 st samtliga med utbildning och erfarenhet från vård- och behandling. Bolaget ingår i en koncern, som nu vill fokusera på sin andra verksamhet.

Elinstallationer

​Bolaget arbetar med elinstallationer, omsätter ca 15 mkr och finns i SV Skåne. De är mycket väletablerade och har en stabil ekonomi.

Inriktningen är främst elinstallationer, men även tele/data, larm och fastighetsautomation utförs.

Kunderna är kommuner, fastighetsägare och byggföretag. Väldigt lite entreprenader på nya fastigheter, däremot förekommer det vid ombyggnader.

Vi tror att köparen kan vara är ett annat elinstallations-företag som vill expandera genom att växa, geografiskt eller lokalt, eller vill komplettera nybyggnationsinstallationer med nya kundgrupper. Det kan också vara ett företag i en närliggande bransch typ bygg, VVS eller ventilation som vill ha el för att ha ett bredare utbud mot kunderna.

Byggnadsfirma

​Inriktningen är byggservice till fastighetsbolag. Speciellt duktiga är man på att renovera gamla fastigheter, både fasaden ute och internt, samt på dräneringsjobb.

Bolaget finns i sydvästra Skåne, är väletablerat och har en stabil ekonomi. Omsättning drygt 5 mkr.

Man har ca 5 fast anställda plus några timanställda. Alla duktiga hantverkare.

Vi tror att köparen kan vara är en annan byggfirma som vill expandera genom att växa geografiskt, eller en som finns i området men vill komplettera sin verksamhet. 

Golv, kakel och byggservice

​Bolaget utför golvläggning, kakling och byggservice åt i huvudsak kommuner. Avtal har vunnits genom offentlig upphandling. Man har jobb för ca två år framåt.

Det är ett väletablerat bolag, som har funnit i ca 30 år och de är lokalt välkända.

Bolaget har idag ca 5 anställda och omsätter ca 7 mkr. Det finns i sydvästra Skåne. Ägaren vill nu dra sig tillbaka av åldersskäl

Bolag med gasol- och gasdistribution

Bolaget säljer och levererar gas och gasol i Skåne sedan många år tillbaka. Det är både till professionella förbrukare och återförsäljare som bensinmackar.

De professionella är i huvudsak inom sektorerna bygg, anläggning, industri, hotell och restaurang.

Bolaget har tre lastbilar, varav en mindre. Man har även en egen gasanläggning.

Bolaget omsätter ca 5 mkr, har två anställda och finns i Skåne.
​​

Industrigolv

Bolaget arbetar med att lägga industrigolv. Det kan vara i bilhallar, industrier, kök i restauranger – skolor – fartyg, helt enkelt där ett högkvalitativt golv behövs av slitage- eller hygienskäl.

Kunderna har blivit allt mer lokala, men tidigare har bolaget utfört jobb i Danmark, Norge och på fartyg utomlands. Att man inte är där nu är av egen bekvämlighet.

Bolaget är etablerat, välkänt och inarbetat. De levererar dessutom med bra kvalité (ägaren hatar reklamationer). Lönsamheten är mycket god.​

Det finns stora möjligheter att öka omsättning och resultat, genom att vara mer aktiv på försäljning och marknadsföring. Idag bedrivs ingen aktiv försäljning, utan man förlitar sig på att kunderna kontaktar dem.​

Bolaget omsätter 2-3 mkr med god vinst och finns i Skåne.
​​​

Lego- och maskintillverkare​

​Bolaget står på två ben. Det ena är legotillverkning med svarvning och fräsning åt välkända företag. Det andra är tillverkning av maskiner åt industrin, främst till svenska företag, men också på export. Fördelningen lego/maskin är ca 50/50.

Maskintillverkningen är både specialmaskiner och serietillverkning, avancerade sådana i mindre serier. Härigenom är man också mindre utbytbar än om man enbart sysslat med standardmaskiner.

En del av maskinerna är egna konstruktioner, andra är på kunders uppdrag och ritningar.

Den egna maskinparken är modern och väl underhållen, bl.a. har ett par nya maskiner inhandlats under 2015.

Ägaren känner att det finns stora möjligheter att utveckla företaget och växla upp till ännu högre nivåer, samtidigt som han inte själv har kraften att göra det ensam.

Bolaget finns i södra Sverige och omsätter 25-30 mkr.

VVS-företag​

​Bolaget finns på två orter i södra Skåne, är mycket väletablerat och har en stabil ekonomi. Bolaget omsätter ca 18 mkr.

Inriktningen är ca 50/50 mot privatpersoner och företagskunder. Till de senare räknas då fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, industri och byggbolag. 

Till privatpersoner är det främst att göra badrum, värmesystem och service. På företagssidan är det dels allmän VVS-service, dels nyinstallationer av VVS.

Vi tror att köparen kan vara ett annat VVS-företag som vill expandera genom att växa geografiskt, eller ett företag i en närliggande bransch som vill ha VVS för att ha ett bredare utbud mot kunderna.

Legotillverkare inom verkstadsindustrin​

​Konkurrenskraftig legotillverkare med modern maskinpark är till försäljning. Bolaget har är främst inriktat på skärande bearbetning med CNC-svarvar och CNC-fräsar, men har även svetsning och plasmaskärning.​

Bolaget har fina och välkända kunder, som med lite säljkraft kan bli ännu fler. Marknaden är stor och man är konkurrenskraftiga, så det finns goda expansionsmöjligheter.​

Omsättning strax under 15 mkr, antal anställda drygt 10 st. Bolaget har visat god lönsamhet under många år​

Kort och gott: Ett fint väletablerat bolag med goda möjligheter till att kunna växa.

Träindustri​

​Bolaget är underleverantör till företag inom i huvudsak möbelindustrin. Kunderna är välkända svenska varumärken, en del har varit kunder i över 40 år.​

Det är ett väletablerat familjebolag, har gått genom flera generationer. Maskinparken är en bra blandning av gammalt och nytt, och är väl underhållen. Detsamma gäller byggnaderna man är verksamma i.​

Bolaget har ingen aktiv försäljning idag, finns således goda möjligheter för en köpare som vill bearbeta marknaden aktivt.​

Bra och kunnig personal. Ligger på mindre ort i Skåne. Bolaget är FSC-certifierat. Omsättning ca 15 mkr.

​​

Brandskydd

​Bolaget verkar inom bl.a. byggbranschen med brandskydd. Det har funnits i ca 30 år och är mycket väletablerat. Kunderna är byggföretag, industriföretag och fastighetsbolag. 

Man har över 500 kunder, både större och mindre, och har goda referenser. Verksamhetsområdet är i södra Sverige, med tonvikten på Skåne.

Bolaget omsätter i dag knappt 10 mkr, men det går att öka om en ny ägare så önskar.

Vi tror att köparen kan vara en byggfirma som vill in på detta nischade område, eller ett bolag som redan finns inom brandskydd men vill växa geografiskt, eller ett bolag som är verksamt i en närliggande bransch och kan se synergier.

​​

Importör av kakel, klinker och liknande​

​Bolaget importerar kakel, klinker och liknande produkter direkt från tillverkarna i södra Europa. Produkterna säljs sedan genom objektsförsäljning till större byggen och genom återförsäljare, i regel plattsättare och byggare, samt via egen butik till privatpersoner.

Bolaget är väletablerat på området, har hållt på med denna verksamheten i mer än 30 år. Man har en egen fastighet med butik, kontor och lager, belägen i södra Sverige. Omsättning under 20 mkr.

Ägaren vill nu dra sig tillbaka av åldersskäl och ser fram emot att få överföra sin kunskap till nya energiska ägare.

Plåtindustri​

​Bolaget arbetar som är underleverantör åt andra mekaniska verkstäder och industriföretag. Det är således inget byggnadsplåtslageri, i den mån man tillverkar sådana detaljer är det också som underleverantör.​

Det är ett familjeföretag i 3:e generationen som nu står inför ett generationsskifte och inte har någon inom familjen som kan ta över. Bolaget är således väletablerat.​

Bolaget är en fullt utrustad plåtindustri med klippning, stansning, bockning, svetsning, m.m.​

Fastigheten, som är belägen på ett industriområde i västra Skåne, ingår i köpet. Omsättning ca 5 mkr.

​​​

Kontakta mig för ett

förutsättningslöst möte!​​

​AM Företagsförmedling AB | Sturegatan 27 - 241 31 Eslöv | Tel: 0413-141 55 - Mob: 0705-46 94 94
​Mail: allan.martensson@vdstodet.se | Orgnr: 556680-4562