​din företagsmäklare i Skåne

Företag till salu i Skåne

Är du intresserad av någon av nedanstående företag eller kanske själv vill sälja ditt företag? Vi säljer företag i Skåne.

Kontakta Allan Mårtensson, mobil 0705-46 94 94 , e-mail: allan.martensson@vdstodet.se​​.​

Städbolag

Bolaget arbetar i huvudsak med städning åt privatpersoner (ca 85 %), men också med skötsel av trädgårdar (ca 15 %). Antalet anställda är 4 st förutom ägaren.

Företaget verkar i västra Skåne med en stark position på den lokala marknaden och har ca 50 fasta kunder. Omsättningen har ökat succesivt och är nu uppe i ca 2 mkr.

Uppdrag saknas inte, snarare har ägaren bromsat för att kunna ha fullgod kontroll på kvalitén. Nöjda kunder står i första rummet.

Köparen kan vara en inom branschen som vill växa geografiskt, en entreprenör som vill komplettera sin verksamhet eller någon som vill bli egen företagare. 

Blomstergrossist

Bolaget importerar blommor av olika slag från Holland, Tyskland och Danmark.​

Dessa säljs sedan till olika kunder typ blomsterbutiker, trädgårdshandlare, livsmedelsaffärer och hotell/restaurang.​

Ingen lagerhållning, allt säljs på kundorder. Ca 500 kunder finns i registret, en mindre del av dessa är aktiva. Mer finns att göra med en aktivare försäljning. Bolaget har funnit i 25 år och är välkänt bland kundgruppen.​

Beställningar görs via bolagets B-2-B Webshop och per e-mail.​

Bolaget finns i Skåne och omsätter knappt 5 mkr. Ägaren är den ende anställde. 

Industrigolv

Bolaget arbetar med att lägga industrigolv. Det kan vara i bilhallar, industrier, kök i restauranger – skolor – fartyg, helt enkelt där ett högkvalitativt golv behövs av slitage- eller hygienskäl.

Kunderna har blivit allt mer lokala, men tidigare har bolaget utfört jobb i Danmark, Norge och på fartyg utomlands. Att man inte är där nu är av egen bekvämlighet.

Bolaget är etablerat, välkänt och inarbetat. De levererar dessutom med bra kvalité (ägaren hatar reklamationer). Lönsamheten är mycket god.​

Det finns stora möjligheter att öka omsättning och resultat, genom att vara mer aktiv på försäljning och marknadsföring. Idag bedrivs ingen aktiv försäljning, utan man förlitar sig på att kunderna kontaktar dem.​

Bolaget omsätter 2-3 mkr med god vinst och finns i Skåne. 

Familjehemsbolag

Bolaget bedriver verksamhet med familjehem. Ramavtal finns via Kommentus med 68 kommuner plus direktavtal med några till.

Idag har man 11 st placerade, de flesta som LVU. Bolaget har tillgång till drygt 20 st familjehem.

Bolaget finns i södra Sverige och omsätter 8-9 mkr. 

Lastbilsverkstad

Verkstaden utför service, underhåll och reparation av främst lastbilar, men även av trailers, släp och andra tyngre fordon.​

Fastigheten kan också ingå i köpet. Den är väl underhållen med en tomt på ca 4 000 kvm. Bolaget är etablerat sedan ca 50 år tillbaks och således välkänt, man har många gamla kunder.​

Bolaget omsätter ca 5 mkr och ligger i SV Skåne. En ny ägare har goda möjligheter att expandera rörelsen. Säljes pga generationsskifte. 

E-handel med juridiska avtal​

​Bolaget bedriver e-handel med juridiska avtal.

Avtalscentralen har 22 olika avtal för privatpersoner, som äktenskapsförord, bodelningsavtal, gåvobrev m.m. samt 12 olika avtal för företag, som konsultavtal, återförsäljaravtal, konkurrensavtal m.m.

Bouppteckning Sverige har ett antal dokument som berör just bouppteckning.

Totalt har de båda e-handelssidorna omsatt drygt 1,0 mkr/år.

En köpare bör ha juridiskt kunnande eller ha kontakter som kan bistå med denna kunskap. 

Veterinärklinik söker delägare​

​Veterinärklinik för smådjur söker ny delägare till 1/3 av aktierna pga sjukdom. Bolaget är beläget i Skåne och omsätter ca 7 mkr med god lönsamhet.

Det är en fördel om delägaren är veterinär, då det ökar kapaciteten, men det går även med annan bakgrund. Säljaren är själv inte veterinär.

Bolaget har röntgen, ultraljud och eget laboratorium samt egen medicinsk laser och genomför laserkirurgi. Bolaget har m.a.o. samma tekniknivå som betydligt större kollegor i branschen.

Rostfri verkstadsindustri​

​Bolaget arbetar som är underleverantör åt i huvudsak den skånska livsmedels- och processindustrin. Arbete som utförs är laserskärning, kantbockning, svetsning, montering m.m. Produkter som kommer fram är processutrustningar, transportörer, behållare, m.m.

Det är ett gammalt familjeföretag, således väletablerat och välkänt.​

Bolaget ligger bra placerat i Skåne med en omsättning på 15-20 mkr. Bolaget är ISO-certifierat sedan många år.

Lego- och maskintillverkare​

​Bolaget står på två ben. Det ena är legotillverkning med svarvning och fräsning åt välkända företag. Det andra är tillverkning av maskiner åt industrin, främst till svenska företag, men också på export. Fördelningen lego/maskin är ca 50/50.

Maskintillverkningen är både specialmaskiner och serietillverkning, avancerade sådana i mindre serier. Härigenom är man också mindre utbytbar än om man enbart sysslat med standardmaskiner.

En del av maskinerna är egna konstruktioner, andra är på kunders uppdrag och ritningar.

Den egna maskinparken är modern och väl underhållen, bl.a. har ett par nya maskiner inhandlats under 2015.

Ägaren känner att det finns stora möjligheter att utveckla företaget och växla upp till ännu högre nivåer, samtidigt som han inte själv har kraften att göra det ensam.

Bolaget finns i södra Sverige och omsätter 25-30 mkr.

E-hälsobolag söker investerare

Bolaget arbetar med förebyggande hälsovård på nätet, både det psykiska och fysiska välbefinnandet.

Till skillnad mot mer kända bolag som mindoktor.se och kry.se, så riktar sig My-E-Health AB inte direkt mot privatpersoner, utan mot företag, organisationer och vårdgivare.

Satsningen har nu påbörjats i Sverige och USA, men det kräver kapital för att komma igång riktigt och få utnyttjat det tidsfönster man har.

Vi söker därför en investerare, eller grupp av investerare, som kan gå in med minst 10 mkr i bolaget.

VVS-företag​

​Bolaget finns på två orter i södra Skåne, är mycket väletablerat och har en stabil ekonomi. Bolaget omsätter ca 18 mkr.

Inriktningen är ca 50/50 mot privatpersoner och företagskunder. Till de senare räknas då fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, industri och byggbolag. 

Till privatpersoner är det främst att göra badrum, värmesystem och service. På företagssidan är det dels allmän VVS-service, dels nyinstallationer av VVS.

Vi tror att köparen kan vara ett annat VVS-företag som vill expandera genom att växa geografiskt, eller ett företag i en närliggande bransch som vill ha VVS för att ha ett bredare utbud mot kunderna.

Legotillverkare inom verkstadsindustrin​

​Konkurrenskraftig legotillverkare med modern maskinpark är till försäljning. Bolaget har är främst inriktat på skärande bearbetning med CNC-svarvar och CNC-fräsar, men har även svetsning och plasmaskärning.​

Bolaget har fina och välkända kunder, som med lite säljkraft kan bli ännu fler. Marknaden är stor och man är konkurrenskraftiga, så det finns goda expansionsmöjligheter.​

Omsättning strax under 15 mkr, antal anställda drygt 10 st. Bolaget har visat god lönsamhet under många år​

Kort och gott: Ett fint väletablerat bolag med goda möjligheter till att kunna växa.

Träindustri​

​Bolaget är underleverantör till företag inom i huvudsak möbelindustrin. Kunderna är välkända svenska varumärken, en del har varit kunder i över 40 år.​

Det är ett väletablerat familjebolag, har gått genom flera generationer. Maskinparken är en bra blandning av gammalt och nytt, och är väl underhållen. Detsamma gäller byggnaderna man är verksamma i.​

Bolaget har ingen aktiv försäljning idag, finns således goda möjligheter för en köpare som vill bearbeta marknaden aktivt.​

Bra och kunnig personal. Ligger på mindre ort i Skåne. Bolaget är FSC-certifierat. Omsättning ca 15 mkr.

​​

Brandskydd

​Bolaget verkar inom bl.a. byggbranschen med brandskydd. Det har funnits i ca 30 år och är mycket väletablerat. Kunderna är byggföretag, industriföretag och fastighetsbolag. 

Man har över 500 kunder, både större och mindre, och har goda referenser. Verksamhetsområdet är i södra Sverige, med tonvikten på Skåne.

Bolaget omsätter i dag knappt 10 mkr, men det går att öka om en ny ägare så önskar.

Vi tror att köparen kan vara en byggfirma som vill in på detta nischade område, eller ett bolag som redan finns inom brandskydd men vill växa geografiskt, eller ett bolag som är verksamt i en närliggande bransch och kan se synergier.

Solskyddsbolag

​Bolaget arbetar med att sälja och montera solskydd både inom- och utomhus. Det är i huvudsak markiser, persienner, lamell- och plisségardiner.

Kunderna är till hälften privatpersoner i egna hem, i övrigt kommuner, skolor, företag och fastighetsägare.

Bolaget har funnits i 12 år, är väletablerade och kända.

Företaget omsätter drygt 5 mkr och finns i SV Skåne.

Köparen kan vara en annan solskyddsfirma som vill växa geografiskt, en lokal solskyddsfirma som vill ta marknadsandelar och få synergier, en entreprenör som vill komplettera sin verksamhet eller helt enkelt någon som vill bli egen företagare och köpa ett företag istället för att bygga upp ett från noll.

Bilvårdsanläggning

​Bolaget sysslar med bilvård och rekonditionering av bilar, såväl person- som transportbilar.

Det är externt med bl.a. handtvätt och lackbehandling och internt med städ & tvätt och textil- & skinnbehandling. Samt lite till.

Kunderna är till klart övervägande delen professionella, som t.ex. företag med bilförsäljning.

Det är en modern och miljöanpassad anläggning, de finns i hyrda lokaler.

Bolaget omsätter knappt 5 mkr och ligger i NV Skåne. 

Trädgårdsanläggning och -skötsel

​Bolaget arbetar med mark- och trädgårdsarbeten, stenläggning och altanbyggen till privatpersoner, företag, fastighetsförvaltare och bostadsrättsföreningar. Trädgårdar kan också anläggas från grunden, inkl. designen.

Företaget verkar i södra Skåne och har ca 400 kunder, flera av dem återkommande och vissa löpande uppdrag. Omsättningen ökar kraftigt, låg på knappt 2 mkr 2017, betydligt mer i år.

Företaget har ett par bilar och släpar med logotypes och de nödvändiga maskinerna.

Köparen kan vara en inom branschen som vill växa geografiskt, en entreprenör som vill komplettera sin verksamhet eller helt enkelt någon som vill omvandla hobby till arbete och bli företagare i trädgårdsbranschen.

​​

Importör av kakel, klinker och liknande​

​Bolaget importerar kakel, klinker och liknande produkter direkt från tillverkarna i södra Europa. Produkterna säljs sedan genom objektsförsäljning till större byggen och genom återförsäljare, i regel plattsättare och byggare, samt via egen butik till privatpersoner.

Bolaget är väletablerat på området, har hållt på med denna verksamheten i mer än 30 år. Man har en egen fastighet med butik, kontor och lager, belägen i södra Sverige. Omsättning under 20 mkr.

Ägaren vill nu dra sig tillbaka av åldersskäl och ser fram emot att få överföra sin kunskap till nya energiska ägare.

Plåtindustri​

​Bolaget arbetar som är underleverantör åt andra mekaniska verkstäder och industriföretag. Det är således inget byggnadsplåtslageri, i den mån man tillverkar sådana detaljer är det också som underleverantör.​

Det är ett familjeföretag i 3:e generationen som nu står inför ett generationsskifte och inte har någon inom familjen som kan ta över. Bolaget är således väletablerat.​

Bolaget är en fullt utrustad plåtindustri med klippning, stansning, bockning, svetsning, m.m.​

Fastigheten, som är belägen på ett industriområde i västra Skåne, ingår i köpet. Omsättning ca 5 mkr.

​​​

Kontakta mig för ett

förutsättningslöst möte!​​

​AM Företagsförmedling AB | Sturegatan 27 - 241 31 Eslöv | Tel: 0413-141 55 - Mob: 0705-46 94 94
​Mail: allan.martensson@vdstodet.se | Orgnr: 556680-4562