​din företagsmäklare i Skåne

Företag till salu i Skåne

Är du intresserad av någon av nedanstående företag eller kanske själv vill sälja ditt företag? Vi säljer företag i Skåne.

Kontakta Allan Mårtensson, mobil 0705-46 94 94 , e-mail: allan.martensson@vdstodet.se​​.​

Verkstadsindustri - skärande bearbetning

Legotillverkare med modern maskinpark är till försäljning. Bolaget är inriktat på skärande bearbetning med CNC-svarvar och CNC-fräsar.​

Bolaget har en bra mix av kunder inom olika branscher. De finns inom miljö, materialhantering, förpackning, m.fl. branscher. Marknaden är stor och man är konkurrenskraftiga, så det finns expansionsmöjligheter.​

Maskinparken är vältalig, drygt 10 st CNC-svarvar och CNC-fräsar, och man äger sin egen fastighet.​

Omsättning ca 15 mkr, antal anställda drygt 10 st. Bolaget har visat god lönsamhet under många år.

Städbolag - Hemstäd

​Bolaget utför städning åt privatpersoner (hemstäd) i SV Skåne. De har varit verksamma i ca 10 år och kundstocken har ökat sakta men säkert. Idag har man ca 100 fasta kunder.

Intäkterna uppgår till ca 2,5 mkr/år. Möjligheterna till en ökning av dessa är goda med större marknadsaktivitet.

Personalen behöver inte övertas, då säljaren har annat arbete åt dem.

Köparen kan vara ett annat städbolag som vill växa i volym eller en serviceinriktad person som vill bli egen företagare.


​Badrums- och VVS-företag

Bolaget finns i en större ort i SV Skåne, har funnits i drygt 30 år och har en stabil ekonomi. Omsätter ca 4 mkr.

Inriktningen är till större delen mot privatpersoner och då genom att göra badrum och utföra VVS-service. Även fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar är kunder.

Man har en butik som främst fungerar som indragare för att få utföra badrum och VVS-service, förutom att där säljs badrums- och VVS-tillbehör. Det finns goda möjligheter att utveckla företaget vidare.

Vi tror att köparen kan vara ett annat VVS-företag som vill expandera genom att växa geografiskt, en nystartad VVS-firma som vill ha en språngbräda mot marknaden, eller en som är anställd inom VVS idag och vill starta eget och som då får en flygande start eller en kakelbutik som vill bredda sig. 

Återvinningsanläggning

Bolaget ägnar sig åt återvinning av främst betong och asfalt. Men man hyr även ut delar av fastigheten till fem hyresgäster.​

Fastigheten ingår i köpet. Tomtytan är på 35 000 kvm, med en helt ny lagerbyggnad på ca 1 500 kvm och en maskinhall på ca 300 kvm. Ca 32 000 kvm är hårdgjord yta.​

I övrigt finns där rullvåg med skrivare, passersystem med bom och registrering, betongplatta med oljeavskiljare, omlastningsplats för containers med uppsamlingstank m.m. Och självfallet miljötillstånd.​

Bolaget ligger i NÖ Skåne. Säljes pga generationsskifte.

Åkeri med miljötransporter

Åkeriet omsätter drygt 30 mkr och växer stadigt. Bolaget ligger i Skåne.

Större delen av verksamheten arbetar med miljö och återvinning.

Bolaget har ca 15 lastbilar. Bilparken är modern och förnyas ständigt.

Ägaren känner nu att någon annan behöver ta vid för att tillväxten skall kunna fortsätta, då det finns stora möjligheter för bolaget.

Gym- & fitnesscenter

Gym- och fitnesscenter i SV Skåne med en omsättning om knappt 5 mkr.

Centret har ett brett utbud av tjänster inom både individuell träning och gruppträning. Man ligger i framkanten både vad det gäller träningsmetoder och teknik. Även bokföringen är digital.

Starten var för ca 10 år sedan så gym- och fitnesscentret är således väletablerat. Man har en bit över 1 000 medlemmar, varav ca 700 st är på helår.

Kemisk design och utveckling av finkemikalier

Bolaget löser kemiska problem åt forskning och industri. Man utvecklar processer och optimerar kundernas produkt.

Kunderna finns i huvudsak i Norden, men ibland utför man även uppdrag åt kunder i Tyskland och England. Branscherna kan variera, bara kemi finns med.

Förutom i Sverige så finns man även med kemister/forskare i Baltikum.

Ägaren har kommit upp i mogen ålder och börjat fundera på att varva ner, men kan tänka sig att arbeta vidare ytterligare ett tag för en smidig övergång.

Bolaget omsätter ca 5 mkr med en god vinst.

Köksinredning

Bolaget arbetar med att utveckla och sälja inredningar i kök såsom köksluckor, lådor, stommar men även hela kök. Tillverkningen är outsourcad.​

Kunderna är till större delen fastighetsbolag och fastighetsförvaltare. Man är också på väg in på konsumentmarknaden med ett nytt koncept som man utvecklat i samarbete med en stor kund.​

Ägaren känner att det finns stor potential i bolaget, som bättre kan utnyttjas av en ny ägare.​

Bolaget ligger i södra Sverige och omsätter 5-10 mkr med god lönsamhet.

​Trädgårds- och byggtjänster av veteranpool

​Bolaget arbetar med att utföra främst trädgårdstjänster men även byggtjänster åt i huvudsak privatpersoner, men även åt bostadsrättsföreningar och företag.

Medarbetarna är drygt 10 seniora personer som är timanställda. Arbetet utförs runtom i Göteborg.

Bolaget har funnits i ca 5 år, och hyggligt kända. Man omsätter ca 1,5 mkr.

Köparen kan vara en privatperson som vill bli egen företagare och köpa ett företag istället för att bygga upp ett från noll eller ett annat bolag med liknande verksamhet.

​Mekanisk verkstad inom smide

​Bolaget är ett smidesföretag som tillverkar alla typer av stålkonstruktioner, allt från enkla stommar i stål till kreativa lösningar i aluminium. Man arbetar i stål, betong och plåt.​

Kunderna finns nästan uteslutande inom byggindustrin. Bolaget har fina och välkända kunder, som med lite säljkraft kan bli ännu fler. Marknaden är stor och man är konkurrenskraftiga, så det finns goda expansionsmöjligheter.​

Bolaget finns i Skåne och har drygt 20 medarbetare, många med lång erfarenhet av branschen. Kvalitetscertifieringar finns. Omsättning drygt 30 mkr. 

Mekanisk verkstad - hydraulik o lego

​Bolaget har tre ben att stå på: Legotillverkning, tillverkning av hydraulcylindrar och expanderaxlar, samt service inom hydraulik.

​Maskinparken är en bra blandning av svarvar, pressar, svetsar och sågar.

​Bolaget har en bra kundstock, men det finns mer att göra för den som vill vara mer aktiv. Man äger sin fastighet.

​Omsättning knappt 5 mkr, antal anställda 5 st. Bolaget ligger i gränstrakterna Skåne/Halland/ Småland.


Industrifastighet i Landskrona

​Industrifastighet på Landskrona Södra industriområde, byggd 1972. Är idag en plåtindustri, som kommer att flyttas. Kraftiga golv således.

Två byggnader:
1) Verkstad ca 350 kvm – kontor- och personalutrymme ca 108 kvm – kallförråd ca 157 kvm – förråd/garage ca 40 kvm.

2) Kallager ca 200 kvm, höjd 5-5,5 m. Byggt 2001.

Tomtareal 2 738 kvm. Hårdgjord yta på en del, i övrigt gräs.

Uppvärmning sker med fjärrvärme och tilluft med uppvärmning i verkstad. Luftvärmepump i kallförråd.

Begärt pris 4,0 mkr eller högstbjudande. Fri prövningsrätt.
​​

Byggbolag

​Inriktningen är byggservice till fastighetsbolag. Speciellt duktiga är man på att renovera gamla fastigheter, både fasaden ute och internt, samt på dräneringsjobb.

Bolaget finns i sydvästra Skåne, är väletablerat och har en stabil ekonomi. Omsättning drygt 5 mkr.

Man har ca 5 fast anställda plus några timanställda. Alla duktiga hantverkare.

Vi tror att köparen kan vara är en annan byggfirma som vill expandera genom att växa geografiskt, eller en som finns i området men vill komplettera sin verksamhet. 

Golv, kakel och byggservice

​Bolaget utför golvläggning, kakling och byggservice åt i huvudsak kommuner. Avtal har vunnits genom offentlig upphandling. Man har jobb för ca två år framåt.

Det är ett väletablerat bolag, som har funnit i ca 30 år och de är lokalt välkända.

Bolaget har idag ca 5 anställda och omsätter ca 7 mkr. Det finns i sydvästra Skåne. Ägaren vill nu dra sig tillbaka av åldersskäl

Industrigolv

Bolaget arbetar med att lägga industrigolv. Det kan vara i bilhallar, industrier, kök i restauranger – skolor – fartyg, helt enkelt där ett högkvalitativt golv behövs av slitage- eller hygienskäl.

Kunderna har blivit allt mer lokala, men tidigare har bolaget utfört jobb i Danmark, Norge och på fartyg utomlands. Att man inte är där nu är av egen bekvämlighet.

Bolaget är etablerat, välkänt och inarbetat. De levererar dessutom med bra kvalité (ägaren hatar reklamationer). Lönsamheten är mycket god.​

Det finns stora möjligheter att öka omsättning och resultat, genom att vara mer aktiv på försäljning och marknadsföring. Idag bedrivs ingen aktiv försäljning, utan man förlitar sig på att kunderna kontaktar dem.​

Bolaget omsätter 2-3 mkr med god vinst och finns i Skåne.
​​​

Träindustri​

​Bolaget är underleverantör till företag inom i huvudsak möbelindustrin. Kunderna är välkända svenska varumärken, en del har varit kunder i över 40 år.​

Det är ett väletablerat familjebolag, har gått genom flera generationer. Maskinparken är en bra blandning av gammalt och nytt, och är väl underhållen. Detsamma gäller byggnaderna man är verksamma i.​

Bolaget har ingen aktiv försäljning idag, finns således goda möjligheter för en köpare som vill bearbeta marknaden aktivt.​

Bra och kunnig personal. Ligger på mindre ort i Skåne. Bolaget är FSC-certifierat. Omsättning ca 15 mkr.

​​

Brandskydd

​Bolaget verkar inom bl.a. byggbranschen med brandskydd. Det har funnits i ca 30 år och är mycket väletablerat. Kunderna är byggföretag, industriföretag och fastighetsbolag. 

Man har över 500 kunder, både större och mindre, och har goda referenser. Verksamhetsområdet är i södra Sverige, med tonvikten på Skåne.

Bolaget omsätter i dag knappt 10 mkr, men det går att öka om en ny ägare så önskar.

Vi tror att köparen kan vara en byggfirma som vill in på detta nischade område, eller ett bolag som redan finns inom brandskydd men vill växa geografiskt, eller ett bolag som är verksamt i en närliggande bransch och kan se synergier.

​​

Importör av kakel, klinker och liknande​

​Bolaget importerar kakel, klinker och liknande produkter direkt från tillverkarna i södra Europa. Produkterna säljs sedan genom objektsförsäljning till större byggen och genom återförsäljare, i regel plattsättare och byggare, samt via egen butik till privatpersoner.

Bolaget är väletablerat på området, har hållt på med denna verksamheten i mer än 30 år. Man har en egen fastighet med butik, kontor och lager, belägen i södra Sverige. Omsättning under 20 mkr.

Ägaren vill nu dra sig tillbaka av åldersskäl och ser fram emot att få överföra sin kunskap till nya energiska ägare.

Plåtindustri​

​Bolaget arbetar som är underleverantör åt andra mekaniska verkstäder och industriföretag. Det är således inget byggnadsplåtslageri, i den mån man tillverkar sådana detaljer är det också som underleverantör.​

Det är ett familjeföretag i 3:e generationen som nu står inför ett generationsskifte och inte har någon inom familjen som kan ta över. Bolaget är således väletablerat.​

Bolaget är en fullt utrustad plåtindustri med klippning, stansning, bockning, svetsning, m.m.​

Fastigheten, som är belägen på ett industriområde i västra Skåne, ingår i köpet. Omsättning ca 5 mkr.

Kontakta mig för ett

förutsättningslöst möte!​​

​AM Företagsförmedling AB | Sturegatan 27 - 241 31 Eslöv | Tel: 0413-141 55 - Mob: 0705-46 94 94
​Mail: allan.martensson@vdstodet.se | Orgnr: 556680-4562