​din företagsmäklare i Skåne

Sälja företag​ - arbetsgång

Hur ser arbetsprocessen ut när man säljer ett företag? Här nedan tänkte jag beskriva hur jag går tillväga i denna process.

Ofta tar det lång tid innan man tar beslutet att sälja sitt företag, ibland flera år. Beslutet skall mogna. Ibland har man t.o.m. försökt att sälja företaget själv. Det lyckas ibland, men ofta kör man fast. Det är en tålamodsprövande process...

Men en vacker dag kommer beslutet och vi tar ett förutsättningslöst möte. I regel får jag uppdraget och i regel åtar jag mig det också. Då startar vi:

1. Genomgång av Företaget

Jag informerar mig om företag genom samtal med ägaren/ägarna, får kanske skriftlig material också samt googlar företaget. Årsredovisningen är en del i detta.​

2. Värdering

​Ägarna har många gånger ett önskemål om köpeskillingen och det finns ett antal matematiska formler för att beräkna värdet på ett företag. Sorry, det är marknaden som sätter priset...


Därför tillämpar jag i regel budgivning. Företaget kan vara värt x kr för en intressent, men x+y kr för en annan som ser mer synergier.

3. Prospekt på Företaget

Jag gör en kort presentation av företaget på 3-4 sidor, så att en intressent skall orka läsa det. Denna kommer intressenten sedan att erhålla mot en sekretessbekräftelse.​

4. Bearbetning av tänkbara köpare

Alla företagsmäklare tar in intressenter genom att annonsera, lyssna på vad säljaren har för tankar och söka igenom sina egna register.

Men jag går ett steg längre och söker i databaser efter andra tänkbara köpare. Och det är ofta bland dessa som man finner den slutgiltige köparen. Ett tidsödande arbete, men det ger resultat!​

5. Bearbetning av intressenter

En intressent måste bekräfta sekretess innan den får prospektet. Därefter gäller det att sålla bland intressenterna, vilka har så stort intresse att de vill gå vidare? Här gäller det att ha tålamod och inte släppa taget, så att det rinner ut i sanden.

6. Möten

​Processen leder vidare till möte med säljaren. Det blir i regel 3-5 möten, där intressenten får veta mer om företaget, men där vi också får veta mer om köparens intentioner och vilka synergier han/hon ser. Det är viktigt för den fortsatta processen.

7. Budgivning

De som nu är kvar efter mötesfasen skall lämna bud på företaget. Säljaren väger i regel inte in bara priset, utan även andra mjuka värden runtomkring. Det är inte alltid den med högsta budet blir köparen!

8. Förhandling

Efter att buden kommit in så behövs alltid förtydligande. Och därefter förhandling med 1-3 tänkbara köpare. Till slut blir vi i regel överens med en köpare och skriver en Avsiktsförklaring om att köpa företaget. (Men inte alltid, ibland möts inte köpare och säljare och då blir det ingen affär)​​

9. Due diligence

Ofta vill köparen göra en extra kontroll av företaget. Då kan köparen skicka en revisor för att kolla bokföringen, en jurist för att kolla avtal och egenkontroll genom samtal med ägaren. Ibland tar det några dagar, ibland ett par timmar.

10. Avtalsskrivning

​I denna fas blandas många gånger en affärsjurist in för att formulera och diskutera det slutgiltiga avtalet. Smidigt ibland, men det kan också leda till långa diskussioner. Men man brukar komma överens även här...

11. Tillträde

Denna dag sker pengatransaktionen och köparen tillträder. Lite formalia skall ordnas. Och förhoppningsvis får man hela köpeskillingen på en gång, men ibland kan det läggas upp med tilläggsköpeskilling.​

Kontakta mig för ett

förutsättningslöst möte!​​

​AM Företagsförmedling AB | Badhusgatan 32 - 261 30 LANDSKRONA | Tel: 0705-46 94 94
​Mail: allan.martensson@vdstodet.se | Orgnr: 556680-4562