​din företagsmäklare i Skåne

Sälja företag​

Beslutet

Det svåraste med att sälja företag är att ta beslutet, skall jag sälja mitt företag eller inte? Ofta har man levt med företaget i 10-tals år, det har blivit en livsstil. Speciellt svårt är det vid familjeföretag som fortlevt i flera generationer.

Men barnen vill kanske inte ta vid, de har skapat sitt eget liv, och då måste företaget ändå leva vidare.

Det är många känslor som skall vägas in vid att sälja företag. AM Företagsförmedling AB hjälper gärna till redan i denna process, sälja eller inte sälja, då vi har stor erfarenhet genom arbetet med företagsutveckling, coaching och VD-Stöd.​​

Värdering

​En svår och känslig fråga vid att sälja företag är värderingen, hur mycket är mitt företag värt? Vid en företagsförsäljning har ofta säljaren en annan uppfattning än köparen. Men i huvuddrag används historiska fakta, med en viss invägning av framtidsutsikter. Dock, det är marknaden som sätter priset till sist.

Anlita företagsmäklare?

Skall du sälja företag själv eller anlita en företagsmäklare i Skåne som AM Företagsförmedling AB? Det är i regel ett digert arbete som ligger bakom att sälja företag. Tänkbara köpare skall listas, de skall kontaktas, följas upp för att så småningom leda till möten och visning.

Risken är dessutom stor att den dagliga verksamheten drabbas negativt om man skall sköta företagsförsäljningen själv, då det tar mycket tid och kraft i anspråk. Det är därför det finns företagsmäklare för att sälja företag.

Möte

​Det är känsligt att sälja företag, många personliga känslor kommer in i bilden. Det är säljarens skötebarn, en köpare som nervärderar något på företaget kan bli avpolletterad av den orsaken. Så är du köpare, tänk även på känslorna vid en företagsförsäljning!​

Tidsplan

​Hur lång tid tar det att sälja företag? Det kan vara allt från 1-2 månader upp till flera år, beroende på om säljaren har brått eller inte. Köparen skall ju passa in, både personkemi och affärsmässigt.​

Vad tar en företagsmäklare?

Vi på AM Företagsförmedling AB tar oftast en %-sats på försäljningsbeloppet vid en företagsförsäljning, i regel 5-8% beroende på företagets storlek. Ingen försäljning = inget till oss... Men vi har också andra upplägg vid att sälja företag, från ren timdebitering till kombinationer.​

Kontakta mig för ett

förutsättningslöst möte!​​

​AM Företagsförmedling AB | Badhusgatan 32 - 261 30 LANDSKRONA | Tel: 0705-46 94 94
​Mail: allan.martensson@vdstodet.se | Orgnr: 556680-4562