​din företagsmäklare i Skåne

Styrelsearbete

En extern styrelsemedlem är en bra lösning för företag som vill växa eller står inför andra utmaningar. Han/hon kan ofta se problemen och möjligheterna från ett helikopterperspektiv, då han/hon inte är involverad i den dagliga verksamheten.

Ibland inleder man med att vara adjungerad i en styrelse, dvs. ingår formellt inte i den. Efterhand som man lär känna varandra så kan man väljas in i styrelsen.

Allan Mårtensson har mångårig erfarenhet som chef, företagare och företagsutvecklare. Han sitter idag i flera styrelser, i branscher från tillverkande företag till IT-företag. Allan är dessutom medlem i Styrelseakademien och har genomgått deras styrelseutbildning.

Kontakta Allan Mårtensson på 0413-141 55 eller allan.martensson@vdstodet.se om du vill diskutera vidare om hur en extern styrelsemedlem kan föra just ditt företag framåt​

Kontakta mig för ett

förutsättningslöst möte!​​

​AM Företagsförmedling AB | Badhusgatan 32 - 261 30 LANDSKRONA | Tel: 0705-46 94 94
​Mail: allan.martensson@vdstodet.se | Orgnr: 556680-4562