​din företagsmäklare i Skåne

​Övrigt

AM Företagsförmedling kan även bidra inom andra områden. Nedan är några av de kompetenser som företaget besitter. Till detta kommer medlemskapen i nätverken IIB och VD-Stödet, där det finns mycket andra kompetenser att tillgå, både i Sverige och internationellt.

​​Research/undersökningar

Medarbetarundersökningar

Kundundersökningar

Marknadsundersökningar

Utbildningar

Ledarskap/Affärscoaching

Försäljning

Utvecklingssamtal

Personlig planering och effektivitet

Delegering

Strategi/analyser av företaget

Företagsanalys
Strategival/-plan
Affärsplan
Marknadsplan
Marknadsförings- och säljstrategi

Arbetsmiljö

SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Krishantering​

Kontakta mig för ett

förutsättningslöst möte!​​

​AM Företagsförmedling AB | Badhusgatan 32 - 261 30 LANDSKRONA | Tel: 0705-46 94 94
​Mail: allan.martensson@vdstodet.se | Orgnr: 556680-4562