​din företagsmäklare i Skåne

Nyhets​brev

 Varje månad kommer nyhetsbrevet "VD-STÖDET informerar" från VD-STÖDET. Var 3:e 

månad kommer dessutom "koncist" ut, ett nyhetsbrev olm att sälja företag från AM Företagsförmedling AB

Vill du få det per e-mail varje månad, så bara maila allan.martensson@vdstodet.se​​

Kontakta mig för ett

förutsättningslöst möte!​​

​AM Företagsförmedling AB | Sturegatan 27 - 241 31 Eslöv | Tel: 0413-141 55 - Mob: 0705-46 94 94
​Mail: allan.martensson@vdstodet.se | Orgnr: 556680-4562