​din företagsmäklare i Skåne

Företagsutveckling

Ett företag måste utvecklas. Att stå stilla är detsamma som att bli förbisprungen i dagens samhälle.

Hur sker då företagsutveckling?​

Ledning​

Inom företagsutveckling är det också viktigt att personalen fungerar som ett lag. Det går inte att ha 11 Zlatan på planen t.ex. utan teamet måste fungera ihop. Inse att någon är grovarbetare och att någon sköter finliret.
Inget företag är starkare än den svagast länken. Ibland måste personal bytas ut, ibland måste nya kompetenser tillföras.

Ett effektivt företag kan ha upp till 25% mindre personal än ett ineffektivt. Hur påverkar inte detta konkurrenskraften?

Mycket av detta faller självfallet tillbaka på ledningen, som måste ha känslan för hur laget fungerar.

Metoder för att optimera personalen är utvecklingssamtal, medarbetarundersökningar, coaching och utbildning. En del av detta skall lösas internt, annat får göras externt.

Personal

Utifrån genomgången, annan extern input och ägarnas önskemål sätter vi ett önskat pris på Företaget. Utåt, gentemot intressenter, är det dock budgivning som gäller i första hand.

Processer

Rutiner och processer kan behöva förändras för att hänga med i utvecklingen. Kunderna har kanske gjort förändringar de senaste åren så att vårt sätt att jobba inte är optimalt längre? Eller har den rutinen som var så rätt när Calle jobbade här plötsligt blivit tungrodd när han har slutat?

En årlig revision av rutiner och processer skadar aldrig. Det kanske bara leder till slutsaten att allt fungerar som det ska just nu, men då vet vi det i alla fall och förändrar inte i panik. En pusselbit i företagsutveckling.

Maskininvesteringar

Det som företag har lättast för att utveckla är maskinparken. En investering i en ny maskin för 3 mkr är lättare att göra än en investering i personalen och ledarnas utveckling för 50 tkr. Det senare ger dock betydligt högre avkastning....

Maskinparken skall vara optimal, och det gäller inte bara att investera i nya maskiner utan även att sälja av gamla som inte är ändamålsenliga längre. Detta kan frigöra kapital för företagsutveckling.

Strategi

Att ha rätt strategi och planer för framtiden är självfallet en oerhört viktig del i företagsutveckling. Hur kommer omvärlden att förändras och hur skall vi förhålla oss till det? Kommer konkurrensen att förändras, blir det nya möjligheter eller hur stor är vår riskexponering?

En väl utarbetad strategi gör oss väl förberedda för framtiden och får oss att agera i rätt riktning.

Företagsutveckling

AM Företagsförmedling AB och Allan Mårtensson har mångårig rutin med att utveckla företag. Vi kan även hjälpa dig i utvecklandet av just ditt företag!

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte, 0413-141 55 eller allan.martensson@vdstodet.se.

Kontakta mig för ett

förutsättningslöst möte!​​

​AM Företagsförmedling AB | Badhusgatan 32 - 261 30 LANDSKRONA | Tel: 0705-46 94 94
​Mail: allan.martensson@vdstodet.se | Orgnr: 556680-4562