​din företagsmäklare i Skåne

Affärscoach

​Affärscoaching är en form speciellt anpassad för VD:ar i mindre och medelstora företag innehållande coaching, mentorskap, rådgivning och ”bollplank”, beroende på vad klienten har för behov.


Klienten är i regel VD i ett mindre-/medelstort företag, men även andra chefer är aktuella.

Ofta ger det sig efter det första mötet vilken inriktning klienten vill ha på affärscoachingen. Detta kan också variera under en period.

Förutom den formella utbildningen som coach har Allan Mårtensson stor erfarenhet av affärslivet, och har varit verksam i små företag, snabbväxande företag och medelstora företag. Detta är en viktig bas att stå på inom affärscoaching.

Inom coaching har Allan genomgått en utbildning i fyra steg, även innehållande organisations- och förändringscoaching. 

Coaching

Coaching kommer ursprungligen från idrottens värld. Den har sedan vidareutvecklats inom företagsvärlden och är i Sverige ännu i sin linda. I USA är coaching mycket större än här. Grundtron är att vi alla har svaren inom oss, det är ”bara” att plocka fram dem. Hur gör man då det?

Jo, genom en frågeteknik som får klienten att tänka efter riktigt ordentligt, att öppna nya medvetandedjup.

För att citera Albert Einstein: ” Tänkandet som skapade problemet kan inte lösa problemet. ”​

Kontakta mig för ett

förutsättningslöst möte!​​

​AM Företagsförmedling AB | Badhusgatan 32 - 261 30 LANDSKRONA | Tel: 0705-46 94 94
​Mail: allan.martensson@vdstodet.se | Orgnr: 556680-4562