​din företagsmäklare i Skåne

Företag till salu

Är du intresserad av någon av nedanstående företag eller kanske själv vill sälja ditt företag? Vi säljer företag i Skåne.

Kontakta Allan Mårtensson, mobil 0705-46 94 94 , mail: allan.martensson@vdstodet.se​​

E-hälsobolag söker investerare

Bolaget arbetar med förebyggande hälsovård på nätet, både det psykiska och fysiska välbefinnandet. 

Till skillnad mot mer kända bolag som mindoktor.se och kry.se, så riktar sig My-E-Health AB inte direkt mot privatpersoner, utan mot företag, organisationer och vårdgivare.

Satsningen har nu påbörjats i Sverige och USA, men det kräver kapital för att komma igång riktigt och få utnyttjat det tidsfönster man har.

Vi söker därför en investerare, eller grupp av investerare, som kan gå in med minst 10 mkr i bolaget.

Lego- och maskintillverkare​

​Bolaget står på två ben. Det ena är legotillverkning med svarvning och fräsning åt välkända företag. Det andra är tillverkning av maskiner åt industrin, främst till svenska företag, men också på export. Fördelningen lego/maskin är ca 50/50.

Maskintillverkningen är både specialmaskiner och serietillverkning, avancerade sådana i mindre serier. Härigenom är man också mindre utbytbar än om man enbart sysslat med standardmaskiner.

En del av maskinerna är egna konstruktioner, andra är på kunders uppdrag och ritningar.

Den egna maskinparken är modern och väl underhållen, bl.a. har ett par nya maskiner inhandlats under 2015.

Ägaren känner att det finns stora möjligheter att utveckla företaget och växla upp till ännu högre nivåer, samtidigt som han inte själv har kraften att göra det ensam.

Bolaget finns i södra Sverige och omsätter 25-30 mkr.

VVS-företag​

​Bolaget finns på två orter i södra Skåne, är mycket väletablerat och har en stabil ekonomi. Bolaget omsätter ca 18 mkr.

Inriktningen är ca 50/50 mot privatpersoner och företagskunder. Till de senare räknas då fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, industri och byggbolag. 

Till privatpersoner är det främst att göra badrum, värmesystem och service. På företagssidan är det dels allmän VVS-service, dels nyinstallationer av VVS.

Vi tror att köparen kan vara ett annat VVS-företag som vill expandera genom att växa geografiskt, eller ett företag i en närliggande bransch som vill ha VVS för att ha ett bredare utbud mot kunderna.

Legotillverkare inom verkstadsindustrin​

​Konkurrenskraftig legotillverkare med modern maskinpark är till försäljning. Bolaget har är främst inriktat på skärande bearbetning med CNC-svarvar och CNC-fräsar, men har även svetsning och plasmaskärning.​

Bolaget har fina och välkända kunder, som med lite säljkraft kan bli ännu fler. Marknaden är stor och man är konkurrenskraftiga, så det finns goda expansionsmöjligheter.​

Omsättning strax under 15 mkr, antal anställda drygt 10 st. Bolaget har visat god lönsamhet under många år​

Kort och gott: Ett fint väletablerat bolag med goda möjligheter till att kunna växa.

Träindustri​

​Bolaget är underleverantör till företag inom i huvudsak möbelindustrin. Kunderna är välkända svenska varumärken, en del har varit kunder i över 40 år.​

Det är ett väletablerat familjebolag, har gått genom flera generationer. Maskinparken är en bra blandning av gammalt och nytt, och är väl underhållen. Detsamma gäller byggnaderna man är verksamma i.​

Bolaget har ingen aktiv försäljning idag, finns således goda möjligheter för en köpare som vill bearbeta marknaden aktivt.​

Bra och kunnig personal. Ligger på mindre ort i Skåne. Bolaget är FSC-certifierat. Omsättning ca 15 mkr.

​​

Försäljning och service/reparationer av trädgårdsmaskiner​

​Bolaget säljer och servar/reparerar trädgårdsmaskiner som robotgräsklippare, åkgräsklippare, motorsågar, mindre traktorer och entreprenadmaskiner. Ca 70 % av omsättningen är service/reparationer.

Bolaget arbetar från hyrda lokaler i en stad i SV Skåne. Av kunderna är ca 60 % privatpersoner och 40 % företag/offentlig sektor. Omsättningen 2017 var på knappt 5 mkr och den har legat där stabilt de senaste åren.

Köparen kan vara en inom branschen som vill växa geografiskt, en entreprenör som vill komplettera sin verksamhet eller helt enkelt någon som vill bli egen företagare och ta över ett befintligt bolag för att slippa de första hundåren. 

Socialt företag med trädgårdsskötsel, snickeri, städning m.m.​

​Bolaget är ett s.k. ”socialt företag”, ett socialt arbetsintegrerande företag, som har som affärsidé att sätta människor som är en bit från arbetsmarknaden i arbete. Antingen genom att de får arbetsträna så att de åter kan komma ut i arbetslivet eller så skapar man sysselsättning åt dem med de förutsättningar respektive person har.​

Bolaget utgår således från människan, inte från ett visst tjänste- eller produktområde. Man har ett brett utbud av produkter och tjänster, som städning, trädgårdsskötsel, snickeri, montering, verkstad m.m.​

Intäkterna grundar sig således till stor del på lönebidrag och andra projektpengar. Andra intäkter kommer från kunder som man utför jobb åt, både företag och privatpersoner.​

Bolaget står nu i en tillväxtfas samtidigt som ägaren vill dra sig tillbaks med ålderns rätt. Det ligger i Skåne och omsätter idag knappt 5 mkr med vinst, men det kommer att öka redan i.år.

Brandskydd

​Bolaget verkar inom bl.a. byggbranschen med brandskydd. Det har funnits i ca 30 år och är mycket väletablerat. Kunderna är byggföretag, industriföretag och fastighetsbolag. 

Man har över 500 kunder, både större och mindre, och har goda referenser. Verksamhetsområdet är i södra Sverige, med tonvikten på Skåne.

Bolaget omsätter i dag knappt 10 mkr, men det går att öka om en ny ägare så önskar.

Vi tror att köparen kan vara en byggfirma som vill in på detta nischade område, eller ett bolag som redan finns inom brandskydd men vill växa geografiskt, eller ett bolag som är verksamt i en närliggande bransch och kan se synergier.

Solskyddsbolag

​Bolaget arbetar med att sälja och montera solskydd både inom- och utomhus. Det är i huvudsak markiser, persienner, lamell- och plisségardiner.

Kunderna är till hälften privatpersoner i egna hem, i övrigt kommuner, skolor, företag och fastighetsägare.

Bolaget har funnits i 12 år, är väletablerade och kända.

Företaget omsätter drygt 5 mkr och finns i SV Skåne.

Köparen kan vara en annan solskyddsfirma som vill växa geografiskt, en lokal solskyddsfirma som vill ta marknadsandelar och få synergier, en entreprenör som vill komplettera sin verksamhet eller helt enkelt någon som vill bli egen företagare och köpa ett företag istället för att bygga upp ett från noll.

Bilvårdsanläggning

​Bolaget sysslar med bilvård och rekonditionering av bilar, såväl person- som transportbilar.

Det är externt med bl.a. handtvätt och lackbehandling och internt med städ & tvätt och textil- & skinnbehandling. Samt lite till.

Kunderna är till klart övervägande delen professionella, som t.ex. företag med bilförsäljning.

Det är en modern och miljöanpassad anläggning, de finns i hyrda lokaler.

Bolaget omsätter knappt 5 mkr och ligger i NV Skåne. 

Trädgårdsanläggning och -skötsel

​Bolaget arbetar med mark- och trädgårdsarbeten, stenläggning och altanbyggen till privatpersoner, företag, fastighetsförvaltare och bostadsrättsföreningar. Trädgårdar kan också anläggas från grunden, inkl. designen.

Företaget verkar i södra Skåne och har ca 400 kunder, flera av dem återkommande och vissa löpande uppdrag. Omsättningen ökar kraftigt, låg på knappt 2 mkr 2017, betydligt mer i år.

Företaget har ett par bilar och släpar med logotypes och de nödvändiga maskinerna.

Köparen kan vara en inom branschen som vill växa geografiskt, en entreprenör som vill komplettera sin verksamhet eller helt enkelt någon som vill omvandla hobby till arbete och bli företagare i trädgårdsbranschen.

Svetsindustri

​Bolaget arbetar i huvudsak med att hyra ut kvalificerade svetsare till industrin i södra och västra Sverige, men även till en del med egna uppdrag.​

Ägaren känner att företaget håller på att växa ifrån honom och vill därför antingen ta in en kompanjon, eller ett annat företag som delägare eller även sälja företaget helt. Det finns ingen prioritetsordning mellan alternativen, huvudsak är att det känns bra för båda parter.​

Bolaget har under 10 anställda i dag, samtliga har TIG-licenser och andra svetslicenser. Möjligheterna till tillväxt är goda med den rätte ägaren/delägaren.​

Bolaget har sin bas i Skåne, och omsätter knappt 10 mkr.

Importör av kakel, klinker och liknande​

​Bolaget importerar kakel, klinker och liknande produkter direkt från tillverkarna i södra Europa. Produkterna säljs sedan genom objektsförsäljning till större byggen och genom återförsäljare, i regel plattsättare och byggare, samt via egen butik till privatpersoner.

Bolaget är väletablerat på området, har hållt på med denna verksamheten i mer än 30 år. Man har en egen fastighet med butik, kontor och lager, belägen i södra Sverige. Omsättning under 20 mkr.

Ägaren vill nu dra sig tillbaka av åldersskäl och ser fram emot att få överföra sin kunskap till nya energiska ägare.

Plåtindustri​

​Bolaget arbetar som är underleverantör åt andra mekaniska verkstäder och industriföretag. Det är således inget byggnadsplåtslageri, i den mån man tillverkar sådana detaljer är det också som underleverantör.​

Det är ett familjeföretag i 3:e generationen som nu står inför ett generationsskifte och inte har någon inom familjen som kan ta över. Bolaget är således väletablerat.​

Bolaget är en fullt utrustad plåtindustri med klippning, stansning, bockning, svetsning, m.m.​

Fastigheten, som är belägen på ett industriområde i västra Skåne, ingår i köpet. Omsättning ca 5 mkr.

​​

Träindustri

​Bolaget är underleverantör och legotillverkare åt företag inom framförallt möbelindustrin. Man fokuserar på mer komplicerade produkter med hög bearbetningsgrad.​

Det är ett väletablerat bolag, maskinparken är modern och väl underhållen med många CNC-maskiner, den senaste inköpt i år. Det finns goda möjligheter att växla upp då maskinkapacitet finns. Detsamma gäller byggnaderna man är verksamma i.​

Kunderna är välkända kvalitetsbolag som finns i Sverige. Viss export har dock förekommit under årens lopp.​

Personalen är kunnig och stabil, med relativt låg medelålder.​

Bolaget finns i södra Sverige och omsättningen är under 10 mkr. 


​Verkstad för lastbilar

​Verkstaden utför service, underhåll och reparationer av främst lastbilar, men även av bussar, släp, trailers och andra tyngre fordon.​

Bra läge i moderna lokaler utmed större väg. Väletablerat företag, drygt 30 år..​

Omsättning knappt 10 mkr

Kontakta mig för ett

förutsättningslöst möte!​​

​AM Företagsförmedling AB | Sturegatan 27 - 241 31 Eslöv | Tel: 0413-141 55 - Mob: 0705-46 94 94
​Mail: allan.martensson@vdstodet.se | Orgnr: 556680-4562