​din företagsmäklare i Skåne

Företag till salu

Är du intresserad av någon av nedanstående företag eller kanske själv vill sälja ditt företag? Vi säljer företag i Skåne.

Kontakta Allan Mårtensson, mobil 0705-46 94 94 , mail: allan.martensson@vdstodet.se​​

Importör av kakel, klinker och liknande​

​Bolaget importerar kakel, klinker och liknande produkter direkt från tillverkarna i södra Europa.

Produkterna säljs sedan genom objektsförsäljning till större byggen och genom återförsäljare, i regel plattsättare och byggare, samt via egen butik till privatpersoner.

Bolaget är väletablerat på området, har hållt på med denna verksamheten i mer än 30 år.

Man har en egen fastighet med butik, kontor och lager, belägen i södra Sverige. Omsättning under 20 mkr.

Ägaren vill nu dra sig tillbaka av åldersskäl och ser fram emot att få överföra sin kunskap till nya energiska ägare.
​​​

Byggföretag​

​Bolaget utför byggnationer av lite finare hus till privatpersoner på totalentreprenad, samt till- och ombyggnader, renoveringar och puts- och fasadarbete av befintliga byggnader.

Kunderna är till övervägande delen privatpersoner, men man utför även jobb åt industrier.

Bolaget har idag under 10 anställda och omsätter också knappt 10 mkr. Arbetsområdet är i huvudsak mellersta och sydvästra Skåne. Ägaren vill nu dra sig tillbaka av åldersskäl.

E-handel inom alternativmedicin​

​Bolaget säljer produkter inom området alternativmedicin via e-handel. Bolagsnamnet är välkänt inom segmentet, och har varit verksamt under drygt tio år.

Kunderna är professionella utövare, inte privatpersoner.

Bolaget marknadsför sig via hemsidan/e-handel men deltar också som utställare på olika evenemang. Produkterna importeras idag från 4 olika länder.

Bolaget är flyttbart. Omsättning de senaste åren 1-2 mkr. 

Plåtindustri​

​Bolaget arbetar som är underleverantör åt andra mekaniska verkstäder och industriföretag. Det är således inget byggnadsplåtslageri, i den mån man tillverkar sådana detaljer är det också som underleverantör.

Det är ett familjeföretag i 3:e generationen som nu står inför ett generationsskifte och inte har någon inom familjen som kan ta över. Bolaget är således väletablerat.

Bolaget är en fullt utrustad plåtindustri med klippning, stansning, bockning, svetsning, m.m.

Fastigheten, som är belägen på ett industriområde i västra Skåne, ingår i köpet. Omsättning ca 5 mkr.

Solskyddsföretag

Bolaget arbetar med att sälja och montera skräddarsydda interiöra och exteriöra solskydd i form av markiser, persienner, rullgardiner m.m. Merparten är exteriöra solskydd.

Kunderna är privatpersoner, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, företag, kommuner och offentliga institutioner.

Bolaget har arbetat med solskydd i mer än 40 år, så man är väletablerade och välkända.

Bolaget omsätter 8-10 mkr med vinst. Det är beläget i Skåne.

Träindustri

​Bolaget är underleverantör och legotillverkare åt företag inom framförallt möbelindustrin. Man fokuserar på mer komplicerade produkter med hög bearbetningsgrad.

Det är ett väletablerat bolag, maskinparken är modern och väl underhållen med många CNC-maskiner, den senaste inköpt i år. Det finns goda möjligheter att växla upp då maskinkapacitet finns. Detsamma gäller byggnaderna man är verksamma i.

Kunderna är välkända kvalitetsbolag som finns i Sverige. Viss export har dock förekommit under årens lopp.

Personalen är kunnig och stabil, med relativt låg medelålder.

Bolaget finns i södra Sverige och omsättningen är under 10 mkr. 


Transportföretag

Detta transportföretag har omsätter drygt 20 mkr och växer stadigt, de senaste 4 åren med ca 25 % per år. Bolaget ligger i Skåne.

Man ser sig som en totalleverantör inom transport, men de främsta verksamheterna är inom miljö/återvinning och anläggning.

Bolaget har drygt 10 lastbilar, där de flesta är kranbilar och dragbilar med trailer. Bilparken är modern och förnyas ständigt.

Ägaren känner nu att någon annan behöver ta vid för att tillväxten skall kunna fortsätta, då det finns stora möjligheter för bolaget.

Familjehem och lägenheter

Bolaget bedriver verksamhet med familjehem och lägenheter. Ramavtal finns med ca 45 kommuner i södra Sverige..

Grundaren kommer från branschen som sådan och har alltid satt kvalitén i högsätet.

Idag har man totalt 10-15 st placerade på de olika ställena. Bolaget finns i Skåne och omsätter knappt 10 mkr.

Pga sjukdom i familjen vill ägaren nu sälja bolaget. 

 ​

E-handel / Butik / B-2-B inom Outdoor-/Friluftsliv-segmentet

Ett väletablerat företag i friluftsliv-segmentet. Bolaget har dubblerat sin omsättning de senaste åren och omsätter nu drygt 20 mkr med god lönsamhet. Försäljningen kommer från butiker, E-handel och B2B. Hälften av omsättningen kommer från E-handeln.

Företaget säljer kända varumärken inom friluftsliv-segmentet, men har under åren också utvecklat egna varumärken som man tillverkar med bra marginaler i Asien.

Man säljer också varor till kommuner, föreningar och andra bolag.

Företaget har hög ranking på Google på sina produktgrupper. Eget e-mail register med mer än 20 000 kunder som bearbetas regelbundet. Är även aktiva i andra sociala medier.

Byggföretag inom fuktsanering

Bolaget verkar inom byggbranschen med fuktsanering, vilket är en lönsam nisch. Det har funnits i drygt 10 år, är väletablerat och har en stabil ekonomi.

Kunderna är både privata villaägare och försäkringsbolag. Jobben utförs i södra och västra Sverige, bolaget utgår från Skåne.

Det finns gott om jobb på marknaden. Bolaget omsätter i dag ca 5 mkr, men det går att flerdubbla om en ny ägare så önskar.

Vi tror att köparen kan vara är byggfirma som vill in på den lönsamma marknaden med fuktsanering, eller en som redan finns inom arbetsområdet men vill växa geografiskt, eller någon duktig anställd inom byggbranschen som vill bli egen företagare. 

​​

​Verkstad för lastbilar

​Verkstaden utför service, underhåll och reparationer av främst lastbilar, men även av bussar, släp, trailers och andra tyngre fordon.

Bra läge i moderna lokaler utmed större väg. Väletablerat företag, drygt 30 år..

Omsättning knappt 10 mkr

Kontakta mig för ett

förutsättningslöst möte!​​

​AM Företagsförmedling AB | Sturegatan 27 - 241 31 Eslöv | Tel: 0413-141 55 - Mob: 0705-46 94 94
​Mail: allan.martensson@vdstodet.se | Orgnr: 556680-4562