​din företagsmäklare i Skåne

Företag till salu

Är du intresserad av någon av nedanstående företag eller kanske själv vill sälja ditt företag? Vi säljer företag i Skåne.

Kontakta Allan Mårtensson, mobil 0705-46 94 94 , mail: allan.martensson@vdstodet.se​​

Socialt företag med trädgårdsskötsel, snickeri, städning m.m.​

​Bolaget är ett s.k. ”socialt företag”, ett socialt arbetsintegrerande företag, som har som affärsidé att sätta människor som är en bit från arbetsmarknaden i arbete. Antingen genom att de får arbetsträna så att de åter kan komma ut i arbetslivet eller så skapar man sysselsättning åt dem med de förutsättningar respektive person har.

Bolaget utgår således från människan, inte från ett visst tjänste- eller produktområde. Man har ett brett utbud av produkter och tjänster, som städning, trädgårdsskötsel, snickeri, montering, verkstad m.m.

Intäkterna grundar sig således till stor del på lönebidrag och andra projektpengar. Andra intäkter kommer från kunder som man utför jobb åt, både företag och privatpersoner.

Bolaget står nu i en tillväxtfas samtidigt som ägaren vill dra sig tillbaks med ålderns rätt.

Det ligger i Skåne och omsätter idag knappt 5 mkr med vinst, men det kommer att öka redan i.år. .

E-handel med produkter för barnkalas

​Bolaget säljer produkter till i huvudsak barnkalas via e-handel. Bolagsnamnet är tämligen välkänt eftersom de varit verksamma i ca tio år.

Bolaget marknadsför sig främst genom Google, med SEO, Adwords och Google Shopping. Även Facebook används.

E-handelssystem finns givetvis och med Klarna Checkout som betallösning. Hemsidan har en responsiv mobilsida.

Bolaget är flyttbart. Omsättning drygt 2 mkr..

Svetsindustri

​Bolaget arbetar i huvudsak med att hyra ut kvalificerade svetsare till industrin i södra och västra Sverige, men även till en del med egna uppdrag.

Ägaren känner att företaget håller på att växa ifrån honom och vill därför antingen ta in en kompanjon, eller ett annat företag som delägare eller även sälja företaget helt. Det finns ingen prioritetsordning mellan alternativen, huvudsak är att det känns bra för båda parter.

Bolaget har under 10 anställda i dag, samtliga har TIG-licenser och andra svetslicenser. Möjligheterna till tillväxt är goda med den rätte ägaren/delägaren.

Bolaget har sin bas i Skåne, och omsätter knappt 10 mkr.

Handelsbolag med hälso-och skönhetsprodukter för e-handel​

​Bolaget importerar små snillrika produkter inom företrädesvis skönhet och hälsa från Fjärran Östern.

Dessa säljs sedan genom e-handlare runtom i Europa. Bolaget sköter distributionen till slutkund, ca 40-50 000 försändelser per år.

Lämplig köpare är den som kan sourca produkter i Fjärran Östern eller i alla fall har kunskapen att kunna göra det. Bolaget är förvisso etablerat och får många erbjudanden till sig, men det gäller att hitta nya produkter också..

Omsättning kring 5 mkr med god lönsamhet, men det går att öka med en ökad arbetsinsats. En heltidstjänst går åt idag. Bolaget är flyttbart. .

Importör av kakel, klinker och liknande​

​Bolaget importerar kakel, klinker och liknande produkter direkt från tillverkarna i södra Europa.

Produkterna säljs sedan genom objektsförsäljning till större byggen och genom återförsäljare, i regel plattsättare och byggare, samt via egen butik till privatpersoner.

Bolaget är väletablerat på området, har hållt på med denna verksamheten i mer än 30 år.

Man har en egen fastighet med butik, kontor och lager, belägen i södra Sverige. Omsättning under 20 mkr.

Ägaren vill nu dra sig tillbaka av åldersskäl och ser fram emot att få överföra sin kunskap till nya energiska ägare.

Veterinärklinik för husdjur​

​Privatägd veterinärklinik för smådjur i Skåne är till försäljning. Verksamheten bedrivs i ett aktiebolag och man äger själva sin fastighet.

Förutom veterinärmottagning har man även försäljning av foder och produkter samt rehab av främst hundar.

Omsättningen är under 2 mkr och har varit så de senaste fem åren. Bolaget säljes pga generationsskifte.

​Lämpligt för veterinär som vill bli egen företagare.

​​

Plåtindustri​

​Bolaget arbetar som är underleverantör åt andra mekaniska verkstäder och industriföretag. Det är således inget byggnadsplåtslageri, i den mån man tillverkar sådana detaljer är det också som underleverantör.

Det är ett familjeföretag i 3:e generationen som nu står inför ett generationsskifte och inte har någon inom familjen som kan ta över. Bolaget är således väletablerat.

Bolaget är en fullt utrustad plåtindustri med klippning, stansning, bockning, svetsning, m.m.

Fastigheten, som är belägen på ett industriområde i västra Skåne, ingår i köpet. Omsättning ca 5 mkr.

​​

Träindustri

​Bolaget är underleverantör och legotillverkare åt företag inom framförallt möbelindustrin. Man fokuserar på mer komplicerade produkter med hög bearbetningsgrad.

Det är ett väletablerat bolag, maskinparken är modern och väl underhållen med många CNC-maskiner, den senaste inköpt i år. Det finns goda möjligheter att växla upp då maskinkapacitet finns. Detsamma gäller byggnaderna man är verksamma i.

Kunderna är välkända kvalitetsbolag som finns i Sverige. Viss export har dock förekommit under årens lopp.

Personalen är kunnig och stabil, med relativt låg medelålder.

Bolaget finns i södra Sverige och omsättningen är under 10 mkr. 


Transportföretag

Detta transportföretag har omsätter drygt 20 mkr och växer stadigt, de senaste 4 åren med ca 25 % per år. Bolaget ligger i Skåne.

Man ser sig som en totalleverantör inom transport, men de främsta verksamheterna är inom miljö/återvinning och anläggning.

Bolaget har drygt 10 lastbilar, där de flesta är kranbilar och dragbilar med trailer. Bilparken är modern och förnyas ständigt.

Ägaren känner nu att någon annan behöver ta vid för att tillväxten skall kunna fortsätta, då det finns stora möjligheter för bolaget.

​ ​

Byggföretag inom fuktsanering

Bolaget verkar inom byggbranschen med fuktsanering, vilket är en lönsam nisch. Det har funnits i drygt 10 år, är väletablerat och har en stabil ekonomi.

Kunderna är både privata villaägare och försäkringsbolag. Jobben utförs i södra och västra Sverige, bolaget utgår från Skåne.

Det finns gott om jobb på marknaden. Bolaget omsätter i dag ca 5 mkr, men det går att flerdubbla om en ny ägare så önskar.

Vi tror att köparen kan vara är byggfirma som vill in på den lönsamma marknaden med fuktsanering, eller en som redan finns inom arbetsområdet men vill växa geografiskt, eller någon duktig anställd inom byggbranschen som vill bli egen företagare. 

​​

​Verkstad för lastbilar

​Verkstaden utför service, underhåll och reparationer av främst lastbilar, men även av bussar, släp, trailers och andra tyngre fordon.

Bra läge i moderna lokaler utmed större väg. Väletablerat företag, drygt 30 år..

Omsättning knappt 10 mkr

Kontakta mig för ett

förutsättningslöst möte!​​

​AM Företagsförmedling AB | Sturegatan 27 - 241 31 Eslöv | Tel: 0413-141 55 - Mob: 0705-46 94 94
​Mail: allan.martensson@vdstodet.se | Orgnr: 556680-4562